Dagens foto

Fritfor007.jpg
Fritfor007.jpg

Grøndal senior kor

Grøndals Senior Kor i Fritidsforeningens lokaler

Grøndal Senior Kor i Fritidsforeningens lokaler

Koret mødes hver tirsdag kl.13.20 til kl. 15.20. Vi synger fra 1. tirsdag i september til sidste tirsdag i april.

Det koster kr. 100,- pr. måned og dækker udgifter til lokaleleje og honorar til professionel musiker.

Ved hver sæsons begyndelse udvælger vi sange ud fra et fastlagt tema.

Vi synger efter devisen ”hver fugl synger med sit næb”, der synges altså ikke flerstemmigt.

Der er ledige pladser, og I er meget velkomne til at komme forbi en tirsdag, og se og høre om det skulle være noget at deltage i.

I er også velkomne til at kontakte undertegnede på telefon, hvis I vil høre mere.

 

På korets vegne

Vibeke Sandvig – tlf. 50518651