Grøndalsvænge Fritidsforenings historie

Grøndalsvænge Fritidsforening blev stiftet den 26. juni 1979 i Grøndalscenteret, og kort tid derefter blev Grøndalsvænge Badminton (1978) og Grøndalsvænge Billardklub (1979) etableret. Der har gennem årene været mange aktiviteter blandt andet borgercafé, børneteater, legestue, ungdomsklub, fællesspisning, frimærker, akvarieklub, stof/strik og kreativ, vinklub, bowling og havenyt. Der blev etableret et trykkeri som udgav “HUSAVISEN”.

Ved den stiftende generalforsamling i Grøndalscenteret den 5.juni 1979 blev følgende konstitueret til bestyrelsen for Grøndalsvænge Fritidsforening:

Formand Jonna Christensen

Kasserer Jesper Franck

Sekretær Rene Christensen

Repræsentanter for interessegrupperne:

Birthe Pedersen – Jørgen Bruun – John Christensen – Poul Carlson – Poul Madsen

Stueetagen bruges i dag til søndag/tirsdag yoga, gymnastik/yoga og børnemadklub 1 og børnemadklubben Spaghetti, Grøndalsvænge Madklub og Grøndalsvænge Vinklub. I kælderen Grøndalsvænge Billardklub. Grøndalsvænge Seniorkor hver tirsdag.

Badminton og bowling foregår i Multicenter Grøndalen.

I hverdagen og weekenden udlejes lokalerne til beboerne i Grøndalsvænge. Gennem tiden har der været afholdt barnedåb – konfirmation – bryllup – runde fødselsdage og seminar.

Andelsboligforeningen bruger lokalerne til fastelavn – 9.9. Frihedsfest og den årlige juletræstænding.