Børnemadklub 1

Børnemadklub 1 er hver tredje onsdag i måneden.