Kontakt

Fungerende Formand Joan Carlsson

Sekretær Helle Hjort

Kasserer Bo Carlsson

Lokale udlejning  Karin Andersen    

Træffetid  mandag kl. 19.00 til kl. 20.00 i lokale 1.   MAIL