Grøndal Seniorkor

Vi synger hver tirsdag i lokale 1