Grøndal Seniorkor

Vi synger hver tirsdag i lokale 1 fra kl. 13.20 til 15.20

Vi har lukket sangkoret til september hvor vi igen håber på at starte op.