Grøndal Seniorkor

Vi synger hver tirsdag i lokale 1 fra kl. 13.00 til 15.00

Vi starter igen den 7. september 2021