Grøndal Seniorkor

Vi synger hver tirsdag i lokale 1 fra kl. 13.20 til 15.20

Vi starter igen den 7. september 2021