Bestyrelsen i Grøndalsvænge Fritidsforeningen

Formand  Torben Andersen

Næstformand  Joan Carlsson

Kasserer Bo Carlsson

Sekretær Helle Hjort

Udlejning  

Karin Andersen