Bestyrelsen i Grøndalsvænge Fritidsforeningen

Næstformand  Joan Carlsson

Kasserer Bo Carlsson

Sekretær Helle Hjort

Kasserer Bo Carlsson