Bestyrelsen i Grøndalsvænge Fritidsforeningen

Formand Joan Carlsson

Kasserer Bo Carlsson

Sekretær Helle Hjort