Bestyrelsen i Grøndalsvænge Fritidsforeningen

Formand  Torben Andersen

Næstformand  Helle Hjort

Kasserer Bo Carlsson

Bestyrelsesmedlem  Joan Carlsson

Bestyrelsesmedlem  Hasse Løfberg

Best. suppl.  Susanne Marcher