Bestyrelsen i Grøndalsvænge Fritidsforeningen

Formand Karin Andersen

Næstformand Janni Ruelykke Hammerum

Kasserer Bo Carlsson

Best.mdl. Tom Jensen og Henning Kristensen

Byggeudvalg: Bo Carlsson og Tom Jensen